Kurzy Kresba

Kresba je fundamentálním kamenem všech výtvarných technik a provází lidstvo téměř od počátků jeho vzniku. Nejzákladnějším znakem kresby je využití lineární stopy jako výrazového prostředku. Zjednodušeně lze říci, že proces kreslení je založen na hledání hranic modelu v jeho správných proporcích a valérech. Díky velmi širokému dostupnému spektru kresebných materiálů se kresba stala velmi rozsáhlou výtvarnou disciplínou a může, v mnoha různých technických variacích a vizuálních podobách, sloužit jako samostatné umělecké dílo nejvyšší kvality, či prostředek pro výtvarnou studii kompozice nebo pro přípravnou fázi rozsáhlejšího uměleckého díla. Podle použitého výtvarného prostředku, jako je například tužka, uhel, rudka apod. se liší i celkový vizuální koncept výtvarného díla. Nezastupitelný význam kresby lze shrnout citátem: „kreslíme, jak malujeme a malujeme, jak kreslíme“.