Kurzy Akvarel

Akvarel patří mezi nejstarší výtvarné techniky vůbec. Již ve starém Egyptě, Japonsku a Číně se akvarel používal pro malbu na hedvábí, či na různé dekorativní předměty. Akvarel se postupem času stal vlastní výtvarnou disciplínou. Technika akvarelu je poměrně náročná, neboť při ní nelze opravovat chyby tak snadno jako je tomu například u olejomalby. Podstatou techniky akvarelu, je nanášení vodou ředitelných lazurných vrstev barvy na podklad, který obvykle určuje nejsvětlejší valér budoucího díla. Technika je velmi oblíbená pro svou rychlou použitelnost, například v plenéru při skicování, kde je potřeba rychle zachytit daný okamžik. Je škoda, že mnohé od této techniky odradilo používání tzv. vodovek na základních školách při hodinách výtvarné výchovy. Nutno dodat, že mají jen velmi málo společného s mistrovským akvarelem a byly na školách hojně využívány především díky své nízké pořizovací ceně.